Interneta Žurnāls "Idejas Jūsu Home" Tu Atrast Idejas Un Oriģinālus Risinājumus, Projekta Plānošana Un Dizains Jūsu Mājas Interjeru

Dokumentu Laika Tabula!

Dokumentu laika tabula!

Pagaidu tabula ir dokumentu dzīves cikla shematisks ieraksts, nosakot termiņus pašreizējā vai sektora faila glabāšanai, tā pārsūtīšanu uz starpposma vai vispārējo failu, likvidēšanu vai savākšanu.

Tabula ir dokumentu pārvaldības instruments, kas ir pakļauts izmaiņām, jo ​​dokumentu sagatavošana mainās sociālo, administratīvo un juridisko izmaiņu dēļ.

TEMATI / DOKUMENTA TIPA: Tabulā uzskaitītie priekšmeti / dokumentārie veidi atbilst aģentūras darbības dokumentiem.
Tie ir dokumentārie veidi, kas jau ir iesvētīti lietošanā un daži no tiesību aktiem, kas regulē nozares darbību.

ARCHIVING DEADLINE: Dokumentu glabāšanas laiks ir saistīts ar tā dzīves ciklu.
Nozaru arhīvi ir ieinteresēti piekļūt dokumentiem, kas tiek apspriesti katru dienu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņam nevajadzētu pārsniegt piecus gadus, jo pastāv risks, ka pašreizējie lietojumi var uzkrāt nevajadzīgus dokumentus un padarīt piekļuvi sarežģītāku.
Dokumentācija, kas izpildījusi savu tiešo funkciju, bet satur pierādījuma raksturu, būtu jāpārvieto uz starpniekdokumentu.
Dokumentus ar ilgu pierādījuma spēku var nodot Valsts publiskā arhīva starpdokumentācijas nodaļai.

Trešais posms paredz publisko iestāžu sagatavoto dokumentu vākšanu, kam ir informācija par viņu lomu sabiedrībā.
Šī dokumentālā dokumentācija, kurā tiek izmantota pastāvīga vērtība, saņems arhīvu apstrādi, kas paredz tās saglabāšanu, izvietošanu un aprakstu, kas ir pieejams pētniecībai.

Kā izmantot laika tabulu

Dokumentu klasificēšanas un novērtēšanas laikā jāizmanto pagaidu dokumentu tabula. Rīkojieties šādi:

pārbaudiet, vai dokumenti ir klasificēti atbilstoši priekšmetiem;

dokumenti, kas attiecas uz diviem vai vairākiem priekšmetiem, ir jāklasificē un jāklasificē dokumentārajā komplektā (dokumentācijā, procesā vai mapē), kam ir ilgāks iesniegšanas periods vai kas ir paredzēti pastāvīgai aizbildniecībai;

Ing iesniegšanas termiņš jāatskaita no tā finanšu gada pirmās darba dienas, kas seko dokumenta iesniegšanai, izņemot tos, kas radušies saistībā ar izdevumiem, kuru iesniegšanas termiņu ņem vērā no Revīzijas palātas pārskatu apstiprināšanas;

izdzēsiet kopijas un kopijas, ja oriģinālais dokuments ir dokumenta komplektā (dokumentācija, process vai mape);

reģistrēt dzēšamos dokumentus;

sagatavo to dokumentu sarakstu, kurus paredzēts nodot orgāna vai struktūras starpniecības arhīviem, vai Valsts publiskā arhīva starpdokumentācijas nodaļai;

OBS. Ja ir tiesas process, iesniegšanas termiņi ir jāpārtrauc līdz tā noslēgšanai

Dokumentu novērtēšana

Novērtējumā tiek ņemtas vērā dokumentu primārās un sekundārās vērtības.

Primārā vērtība attiecas uz dokumenta vērtību, kas atbilst mērķiem, kādiem tā tika sagatavota, gan administratīvos, gan juridiskos, gan fiskālos nolūkos.
Dokumentus, kuriem ir tikai primārā vērtība, var novērst pēc pagaidu tabulā noteiktā iesniegšanas termiņa beigām.

Sekundārā sekundārā vērtība attiecas uz dokumenta vērtību, kas kalpo citiem mērķiem, kas ne vienmēr ir tie, kuriem tas tika izveidots
. Dokumenti ar otrreizēju vērtību ir kultūras, zinātnes, tehnoloģiju vai vēsturiskas nozīmes.
Tie ir jāsaglabā pastāvīgi, pat ja tie jau ir izpildījuši savus pirmos mērķus.

Pārskaitījums

Dokumentu pārsūtīšana no pašreizējā vai nozaru faila uz orgāna starpniecību un no arhīva uz arhīvu ir pamatdarbība, lai racionalizētu administratīvo teritoriju fizisko telpu izmantošanu, saglabājot sektorā galvenās vērtības dokumentāciju.

Pārskaitījumiem ir jāievēro dokumentu pagaidu termiņi, kas norādīti dokumenta pagaidu tabulā.

Video Redakcijas: Horizon Infodiena 2015: Horizon Algas (meistarklase), Modrīte Šiškova