Krīze Un Stress

Krīze Un Stress

Vārds “krīze” ir radies latīņu valodā un, ziņkārīgi, tiek izmantots arī vējam. Tāpēc mēs varam domāt, ka šī akūtā ekonomiskās satricinājuma izpausme, kas kavē līdzsvaru starp ražošanu un patēriņu, ir vairāk vētra, vētra, nekā ilgstošam trūkumam.